"På vår arbetsplats är vi schyssta."

KNUFFA-TEAM

Varför förändras inte organisationen som önskat trots satsningar på företagshälsa?

Fruktkorgen står i lunchrummet. Personalen får friskvårdspengar. Arbetsplatsen är så omtänksam att erbjuda en timma friskvård per vecka till personalen. Kanske två timmar. Regelbundet bjuds personalen på teambuilding med inspirerande föreläsningar och massagebehandlingar på Spa Hotell. Det är osannolikt, men möjligen finns även en företagshälsopolicy.

Ändå får arbetsplatsen inte den förändring bland personalen som den önskar. Varför?

A group of successful and satisfied businesspeople looking upwards smiling

PERSONALEN STÖTTAR 

 

Forskning är övertydlig. För att lyckas skapa en hälsofrämjande miljö behöver vi socialt stöd. Det måste vara lätt att göra rätt.

KNUFFA-Team hjälper er personal att stötta varandra i livsstilsfrågor.

Ett knuffa-team är för arbetsgrupper som uppskattar att göra saker tillsammans. Knuffa hjälper schyssta kollegor att stötta varandra genom att skapa knuffa-team. Det är kul att knuffa och det för personalen närmare varandra och skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Hör av dig för mer information.