Skip to content

 KNUFFAS BAKGRUND

Knuffa

Knuffa är till för schyssta vänner.

"KNUFFA startades när jag blev förbannad."
80% av alla hjärt-kärlsjukdomar kommer från vår livsstil. Endast 5-10 procent av alla cancerfall kommer från våra gener. Så betydelsefull är våra levnadsvanor.
Efter 20 inspelade avsnitt av Gott Liv Podden och 9 skrivna böcker om hälsa och ungefär 20 år i olika tjänster och initiativ inom hälsobranschen sa jag till min vän professor Gunnar Johansson. 
"Vi vet redan hur vi förebygger livsstilsrelaterade sjukdomar. Forskningsvärlden har redan svaret. Varför (svordom) ändrar vi inte vårt beteende så vi kan rädda oss själva från att dö av vår tids största sjukdomar?"
Vi var båda frustrerade över den svåra kampen mot livsstilsrelaterade sjukdomar i Sverige.
En dag slog det mig att det finns organisationer och kampanjer mot alla världens sjukdomar. Fast Sverige saknade ett engagemang och samlingsplats för en helt avgörande faktor för att vi ska lyckas leva ett hälsosammare liv. Den akademiska termen för denna faktor är "socialt stöd".
Knuffa tycker att det handlar om schyssta vänner som vill hjälpa sina vänner till bättre hälsa.
Dessa schyssta vännerna vill KNUFFA hjälpa.
För vänner kan knuffa Sverige friskare.
Knuff / Hälsovetare Henrik Beyer
Henrik Beyer

HENRIK BEYER (fil.mag)

Henrik är utbildad hälsovetare på Deakin University, James Cook University i Australien och har en magisterexamen i samhällsförändring och social handling och har genomfört forskningsstudier inom levnadsvanor och folkhälsa. Som ett erkännande för enastående akademiska prestationer och utmärkthet erhöll han medlemskap i Golden Key International Honours Society.

Han har ansvarat för två regeringsuppdrag för byggda miljöer som främjar fysisk aktivitet och har arbetat med fysisk aktivitet och motiverande samtal på Statens folkhälsoinsititut. Andra arbetsgivare har varit Healthy Cities Project, WHO och Stadskansliet. Henrik har dessutom en bakgrund som chef och hälsopromotör inom träningsindustrin samt som personlig tränare och är utbildare inom motiverande samtal.

År 2019 släppte han sin nionde bok och hans arbete med att stötta människors hälsa fortsätter genom hans författarskap, Knuffa, Gott Liv Podden och som talare.

Allt för att knuffa människor till bättre hälsa.

Scroll To Top